Cập nhật pháp luật

Dự thảo Quyết định của Việt Nam về việc cấp các khoản vay và bảo lãnh để mở rộng quy mô tại nước ngoài

Trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng trở nên cởi mở hơn, và nền kinh tế đã phát triển đến mức độ mà các công ty trong nước có thể hưởng lợi từ nguồn vốn nước ngoài để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh quốc tế, có lẽ đã đến lúc [...]

Phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam: Liệu các quy định mới được đề xuất để thúc đẩy hay kiểm soát chặt chẽ hơn sự phát triển của thị trường?

Khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng một doanh nghiệp cắt tóc, gội đầu địa phương với vốn chủ sở hữu 20 tỷ VND (dưới 1 triệu USD) đã huy động được 738 tỷ VND (32,4 triệu USD) thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, [...]

X
Contact Us

Send a message to YKVN