Singapore

Văn phòng YKVN tại Singapore được thành lập vào năm 2011 với đội ngũ hơn 10 luật sư có trình độ quốc tế, trong đó có 5 luật sư thành viên. ​

Ngoài các vấn đề về doanh nghiệp và mua bán và sáp nhập, văn phòng Singapore của chúng tôi đóng vai trò chủ chốt trong các vụ việc trọng tài quan trọng tại Việt Nam và các vụ việc tố tụng quốc tế liên quan đến các bên Việt Nam.

Liên hệ

Đặng K. Minh

Luật Sư Thành Viên Cấp Cao

Đỗ Khôi Nguyên

Luật Sư Thành Viên

Văn phòng

Suite 0710 Ocean Financial Centre
10 Collyer Quay
Singapore 049315
Tel: (65) 6908 2480

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt